כפר אז''ר
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

משפחת רוזנסל - משה ונחמה | משק 18

משה רוזנסל

אבא

אמא

משה

תאריך לידה: 05/01/1900
תאריך עברי: ה' שבט תר"ס
תאריך עליה: 05/01/1900
נחמה

אבא

אמא

נחמה

תאריך לידה: 05/01/1900
תאריך עברי: ה' שבט תר"ס
תאריך עליה: 05/01/1900