כפר אז''ר
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

משפחות ונחלות

ג'ולי
אלי
גודארד
אלי וג'ולי
עינת
מורן
נוימן
מורן ועינת
נחמה
משה
רוזנסל
משה ונחמה