כפר אז''ר
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

משפחת גודארד - אלי וג'ולי | משק 18

אלי גודארד

אבא

אמא

אלי

תאריך לידה: 07/08/2019
תאריך עברי: ו' אב תשע"ט
תאריך עליה: 07/08/2019

פרטים נוספים

ג'ולי

אבא

אמא

ג'ולי

תאריך לידה: 07/08/2019
תאריך עברי: ו' אב תשע"ט
תאריך עליה: 07/08/2019

פרטים נוספים