כפר אז''ר
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

משפחת סידליק - ישראל וריקי (רבקה) | משק 19

ישראל סידליק

אבא משה

אמא מרים

ישראל

תאריך לידה: 05/01/1900
תאריך עברי: ה' שבט תר"ס
ארץ לידה: ישראל
עיר לידה: כפר אז"ר
תאריך עליה: 05/01/1900
ריקי (רבקה) אלגזי

אבא מורדו (מרדכי)

אמא ציונה

ריקי (רבקה)

תאריך לידה: 05/01/1900
תאריך עברי: ה' שבט תר"ס
ארץ לידה: ישראל
עיר לידה: רמת גן
תאריך עליה: 05/01/1900