כפר אז''ר
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

משפחות ונחלות

ריקי (רבקה)
ישראל
סידליק
ישראל וריקי (רבקה)
מרים
משה
סידליק
משה ומרים