כפר אז''ר
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

משפחת קריידמן - משה וחנית | משק 20

משה קריידמן

אבא יאיר

אמא דבורה

משה

תאריך לידה: 05/01/1900
תאריך עברי: ה' שבט תר"ס
ארץ לידה: ישראל
תאריך עליה: 05/01/1900
חנית

אבא

אמא

חנית

תאריך לידה: 05/01/1900
תאריך עברי: ה' שבט תר"ס
ארץ לידה: ישראל
תאריך עליה: 05/01/1900