כפר אז''ר
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

משפחות ונחלות

סוניה
אריה
אהרונובסקי
אריה וסוניה
רותי
אהרון
ארן (אהרונובסקי)
אהרון ורותי
חנית
משה
קריידמן
משה וחנית