כפר אז''ר
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

משפחת ארן (אהרונובסקי) - אהרון ורותי | משק 20

אהרון ארן (אהרונובסקי)

אבא אריה

אמא סוניה

אהרון

תאריך לידה: 05/01/1900
תאריך עברי: ה' שבט תר"ס
ארץ לידה: ישראל
עיר לידה: כפר אז"ר
תאריך עליה: 05/01/1900
רותי

אבא

אמא

רותי

תאריך לידה: 05/01/1900
תאריך עברי: ה' שבט תר"ס
ארץ לידה: ישראל
תאריך עליה: 05/01/1900