כפר אז''ר
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

משפחת כהן - ישראל וחנה | משק 22

ישראל כהן

אבא

אמא

ישראל

תאריך לידה: 05/01/1900
תאריך עברי: ה' שבט תר"ס
תאריך עליה: 05/01/1900
חנה

אבא

אמא

חנה

תאריך לידה: 05/01/1900
תאריך עברי: ה' שבט תר"ס
תאריך עליה: 05/01/1900