כפר אז''ר
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

משפחות ונחלות

רלי
מוטי
בכר
מוטי ורלי
חנה
ישראל
כהן
ישראל וחנה