כפר אז''ר
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

משפחת קרונזון - אבינועם וחנה | משק 23

אבינועם קרונזון

אבא צבי

אמא שולמית

אבינועם

תאריך לידה: 05/01/1900
תאריך עברי: ה' שבט תר"ס
ארץ לידה: ישראל
עיר לידה: כפר אז"ר
תאריך עליה: 05/01/1900
חנה

אבא

אמא

חנה

תאריך לידה: 05/01/1900
תאריך עברי: ה' שבט תר"ס
תאריך עליה: 05/01/1900