כפר אז''ר
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

משפחות ונחלות

חנה
אבינועם
קרונזון
אבינועם וחנה
שולמית
צבי
קרונזון
צבי ושולמית