כפר אז''ר
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

משפחת רייכנברג - אברהם וסוניה | משק 24

אברהם רייכנברג

אבא

אמא

אברהם

תאריך לידה: 05/01/1900
תאריך עברי: ה' שבט תר"ס
ארץ לידה: פולין
עיר לידה: רדזין
תאריך עליה: 05/01/1900
סוניה זינגר

אבא

אמא

סוניה

תאריך לידה: 05/01/1900
תאריך עברי: ה' שבט תר"ס
ארץ לידה: מולדביה (בסרביה)
עיר לידה: קמניץ-פדולסק
תאריך עליה: 05/01/1900