כפר אז''ר
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

משפחות ונחלות

סוניה
אברהם
רייכנברג
אברהם וסוניה
רבקה
חגי
רייכנברג
חגי ורבקה