כפר אז''ר
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

משפחת גודריץ' - אהרון וחנה | משק 25

אהרון גודריץ'

אבא

אמא

אהרון

תאריך לידה: 05/01/1900
תאריך עברי: ה' שבט תר"ס
תאריך עליה: 05/01/1900
חנה

אבא

אמא

חנה

תאריך לידה: 05/01/1900
תאריך עברי: ה' שבט תר"ס
תאריך עליה: 05/01/1900