כפר אז''ר
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

משפחות ונחלות

חנה
אהרון
גודריץ'
אהרון וחנה
מזל
מאיר
עצמון
מאיר ומזל