כפר אז''ר
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

משפחת בן דרור - אייל וענת | משק 29

אייל בן דרור

אבא יעקב

אמא חיה

אייל

תאריך לידה: 05/01/1900
תאריך עברי: ה' שבט תר"ס
ארץ לידה: ישראל
עיר לידה: כפר אז"ר
תאריך עליה: 05/01/1900
אוניה: ///
ענת

אבא

אמא

ענת

תאריך לידה: 05/01/1900
תאריך עברי: ה' שבט תר"ס
ארץ לידה: ישראל
תאריך עליה: 05/01/1900