כפר אז''ר
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

משפחות ונחלות

ענת
אייל
בן דרור
אייל וענת
דפנה
גלי
בן דרור
גלי ודפנה
חיה'לה
יעקב
בן דרור
יעקב וחיה'לה
זהבה
משה
גולדנבג
משה וזהבה