כפר אז''ר
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

משפחת בן דרור - יעקב וחיה'לה | משק 29

יעקב בן דרור

אבא

אמא

יעקב

תאריך לידה: 05/01/1900
תאריך עברי: ה' שבט תר"ס
ארץ לידה: הולנד
תאריך עליה: 05/01/1900
חיה'לה

אבא

אמא צילה

חיה'לה

תאריך לידה: 05/01/1900
תאריך עברי: ה' שבט תר"ס
ארץ לידה: ישראל
עיר לידה: כפר אז"ר
תאריך עליה: 05/01/1900