כפר אז''ר
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

משפחת גולדנבג - משה וזהבה | משק 29

משה גולדנבג

אבא

אמא

משה

תאריך לידה: 05/01/1900
תאריך עברי: ה' שבט תר"ס
תאריך עליה: 05/01/1900
זהבה

אבא

אמא

זהבה

תאריך לידה: 05/01/1900
תאריך עברי: ה' שבט תר"ס
תאריך עליה: 05/01/1900