כפר אז''ר
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

משפחת כתר - משה ושרה | משק 30

משה כתר

אבא

אמא

משה

תאריך לידה: 05/01/1900
תאריך עברי: ה' שבט תר"ס
תאריך עליה: 05/01/1900
שרה

אבא

אמא

שרה

תאריך לידה: 05/01/1900
תאריך עברי: ה' שבט תר"ס
תאריך עליה: 05/01/1900