כפר אז''ר
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

משפחות ונחלות

חוה
יחיאל
ברנדוין
יחיאל וחוה
שרה
משה
כתר
משה ושרה
אורני
חן
פטרושקה
חן ואורני