כפר אז''ר
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

משפחת פטרושקה - חן ואורני | משק 30

חן פטרושקה

אבא

אמא

חן

תאריך לידה: 07/08/2019
תאריך עברי: ו' אב תשע"ט
תאריך עליה: 07/08/2019

פרטים נוספים

אורני

אבא

אמא

אורני

תאריך לידה: 07/08/2019
תאריך עברי: ו' אב תשע"ט
תאריך עליה: 07/08/2019

פרטים נוספים