כפר אז''ר
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

משפחת לוקסמבורג - דב ואסנת | משק 31

דב לוקסמבורג

אבא

אמא

דב

תאריך לידה: 05/01/1900
תאריך עברי: ה' שבט תר"ס
תאריך עליה: 05/01/1900
אסנת

אבא

אמא

אסנת

תאריך לידה: 05/01/1900
תאריך עברי: ה' שבט תר"ס
תאריך עליה: 05/01/1900