כפר אז''ר
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

משפחות ונחלות

אסנת
דב
לוקסמבורג
דב ואסנת
דינה
צבי
מרכוס
צבי ודינה
חנה
יעקב
פייגין
יעקב וחנה