כפר אז''ר
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

משפחת פייגין - אלעד ואנני | משק 32

אלעד פייגין

אבא עמוס

אמא לאה

אלעד

תאריך לידה: 05/01/1900
תאריך עברי: ה' שבט תר"ס
ארץ לידה: ישראל
עיר לידה: כפר אז"ר
תאריך עליה: 05/01/1900
אנני

אבא

אמא

אנני

תאריך לידה: 05/01/1900
תאריך עברי: ה' שבט תר"ס
תאריך עליה: 05/01/1900