כפר אז''ר
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

משפחות ונחלות

אנני
אלעד
פייגין
אלעד ואנני
ציפורה
נחמיה
פייגין
נחמיה וציפורה