כפר אז''ר
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

משפחת פייגין - נחמיה וציפורה | משק 32

נחמיה פייגין

אבא

אמא

נחמיה

תאריך לידה: 05/01/1900
תאריך עברי: ה' שבט תר"ס
תאריך עליה: 05/01/1900
ציפורה

אבא

אמא

ציפורה

תאריך לידה: 05/01/1900
תאריך עברי: ה' שבט תר"ס
תאריך עליה: 05/01/1900