כפר אז''ר
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

משפחת אלתר - אליק ורחל | משק 35

אליק אלתר

אבא משה

אמא פרידה

אליק

תאריך לידה: 05/01/1900
תאריך עברי: ה' שבט תר"ס
ארץ לידה: ישראל
עיר לידה: כפר אז"ר
תאריך עליה: 05/01/1900
רחל

אבא

אמא

רחל

תאריך לידה: 05/01/1900
תאריך עברי: ה' שבט תר"ס
ארץ לידה: ישראל
תאריך עליה: 05/01/1900