כפר אז''ר
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

משפחות ונחלות

רחל
אליק
אלתר
אליק ורחל
פרידה
משה
אלתר
משה ופרידה