כפר אז''ר
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

משפחת אלתר - משה ופרידה | משק 35

משה אלתר

אבא

אמא

משה

תאריך לידה: 05/01/1900
תאריך עברי: ה' שבט תר"ס
תאריך עליה: 05/01/1900
פרידה

אבא

אמא

פרידה

תאריך לידה: 05/01/1900
תאריך עברי: ה' שבט תר"ס
תאריך עליה: 05/01/1900