כפר אז''ר
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

משפחת תומר - אהרון ואסתר | משק 36

אהרון תומר

אבא

אמא

אהרון

תאריך לידה: 05/01/1900
תאריך עברי: ה' שבט תר"ס
תאריך עליה: 05/01/1900
אסתר עיון

אבא דוד

אמא מרים

אסתר

תאריך לידה: 05/01/1900
תאריך עברי: ה' שבט תר"ס
תאריך עליה: 05/01/1900