כפר אז''ר
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

משפחות ונחלות

אמירה
נתן
ורדי
נתן ואמירה
כרמלה
סיאס
וכרמלה
מרים
דוד
עיון
דוד ומרים
אסתר
אהרון
תומר
אהרון ואסתר