כפר אז''ר
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

משפחת שריבקר - דוד וציפורה | משק 39

דוד שריבקר

אבא

אמא

דוד

תאריך לידה: 05/01/1900
תאריך עברי: ה' שבט תר"ס
תאריך עליה: 05/01/1900
ציפורה

אבא

אמא

ציפורה

תאריך לידה: 05/01/1900
תאריך עברי: ה' שבט תר"ס
תאריך עליה: 05/01/1900