כפר אז''ר
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

משפחות ונחלות

שמואל
טפר
שמואל
אהובה
שלמה
שמשי
שלמה ואהובה
ציפורה
דוד
שריבקר
דוד וציפורה