כפר אז''ר
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

משפחת עמית (גולקו) - יהודה וטובה | משק 40

יהודה עמית (גולקו)

אבא ישראל

אמא

יהודה

תאריך לידה: 05/01/1900
תאריך עברי: ה' שבט תר"ס
ארץ לידה: ישראל
תאריך עליה: 05/01/1900
אוניה: ///
טובה

אבא

אמא

טובה

תאריך לידה: 05/01/1900
תאריך עברי: ה' שבט תר"ס
תאריך עליה: 05/01/1900