כפר אז''ר
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

משפחות ונחלות

שרה
משה
גולקו
משה ושרה
טובה
יהודה
עמית (גולקו)
יהודה וטובה