כפר אז''ר
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

משפחת פרידמן - מיכה וצביה | משק 42

מיכה פרידמן

אבא זליג

אמא חנה

מיכה

תאריך לידה: 05/01/1900
תאריך עברי: ה' שבט תר"ס
עיר לידה: כפר אז"ר
תאריך עליה: 05/01/1900
צביה

אבא

אמא

צביה

תאריך לידה: 05/01/1900
תאריך עברי: ה' שבט תר"ס
ארץ לידה: ישראל
תאריך עליה: 05/01/1900