כפר אז''ר
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

משפחות ונחלות

רבקה
דוד
וולף
דוד ורבקה
חנה
זליג
פרידמן
זליג וחנה
צביה
מיכה
פרידמן
מיכה וצביה