כפר אז''ר
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

משפחת רזניק - חיים ורונית | משק 43

חיים רזניק

אבא דב

אמא אידה

חיים

תאריך לידה: 05/01/1900
תאריך עברי: ה' שבט תר"ס
תאריך עליה: 05/01/1900
רונית

אבא

אמא

רונית

תאריך לידה: 05/01/1900
תאריך עברי: ה' שבט תר"ס
תאריך עליה: 05/01/1900