כפר אז''ר
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

משפחות ונחלות

רבקה
לודה
ורבקה
זינה
שלמה
מיאסניק
שלמה וזינה
אידה
דב
רזניק
דב ואידה
רונית
חיים
רזניק
חיים ורונית