כפר אז''ר
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

משפחת רזניק - דב ואידה | משק 43

דב רזניק

אבא

אמא

דב

תאריך לידה: 05/01/1900
תאריך עברי: ה' שבט תר"ס
תאריך עליה: 05/01/1900
אידה

אבא

אמא

אידה

תאריך לידה: 05/01/1900
תאריך עברי: ה' שבט תר"ס
תאריך עליה: 05/01/1900