כפר אז''ר
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

משפחת לודה - ורבקה | משק 43

 לודה

אבא

אמא

תאריך לידה: 07/08/2019
תאריך עברי: ו' אב תשע"ט
תאריך עליה: 07/08/2019

פרטים נוספים

רבקה

אבא

אמא

רבקה

תאריך לידה: 07/08/2019
תאריך עברי: ו' אב תשע"ט
תאריך עליה: 07/08/2019

פרטים נוספים