כפר אז''ר
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

משפחת לינק - שמואל | משק 47

שמואל לינק

אבא

אמא

שמואל

תאריך לידה: 05/01/1900
תאריך עברי: ה' שבט תר"ס
תאריך עליה: 05/01/1900

אבא

אמא

תאריך לידה: 05/01/1900
תאריך עברי: ה' שבט תר"ס
תאריך עליה: 05/01/1900