כפר אז''ר
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

משפחות ונחלות

כרמלה
יהודה
זהבי
יהודה וכרמלה
ברוך
לינק
ברוך
שמואל
לינק
שמואל