כפר אז''ר
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

משפחת שחמורוב - | משק 51

 שחמורוב

אבא

אמא

תאריך לידה: 07/08/2019
תאריך עברי: ו' אב תשע"ט
תאריך עליה: 07/08/2019

פרטים נוספים

אבא

אמא

תאריך לידה: 07/08/2019
תאריך עברי: ו' אב תשע"ט
תאריך עליה: 07/08/2019

פרטים נוספים