כפר אז''ר
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

משפחות ונחלות

דוד
חומסקי
דוד
פרידה
צבי
חומסקי
צבי ופרידה
חנה
תנחום
מקובר
תנחום וחנה