כפר אז''ר
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

משפחת אתר (אלתרמן) - אוליק ואילה | משק 52

אוליק אתר (אלתרמן)

אבא גרשון

אמא אהובה

אוליק

תאריך לידה: 05/01/1900
תאריך עברי: ה' שבט תר"ס
ארץ לידה: ישראל
עיר לידה: כפר אז"ר
תאריך עליה: 05/01/1900
אילה

אבא

אמא

אילה

תאריך לידה: 05/01/1900
תאריך עברי: ה' שבט תר"ס
תאריך עליה: 05/01/1900