כפר אז''ר
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

משפחות ונחלות

מרים
שאול
אלתרמן
שאול ומרים
אילה
אוליק
אתר (אלתרמן)
אוליק ואילה
מרים
אפרים
הבר
אפרים ומרים