כפר אז''ר
מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

משפחת הבר - אפרים ומרים | משק 52

אפרים הבר

אבא

אמא

אפרים

תאריך לידה: 05/01/1900
תאריך עברי: ה' שבט תר"ס
תאריך עליה: 05/01/1900
מרים

אבא

אמא

מרים

תאריך לידה: 05/01/1900
תאריך עברי: ה' שבט תר"ס
תאריך עליה: 05/01/1900